"Δωρεά" επιστημονικής μονογραφίας

Με μεγάλη χαρά προσφέρω στα μέλη της κοινότητας του προγράμματος ΔΜΥ τη συνημμένη επιστημονική μονογραφία την οποία επεξεργάζομαι τα τελευταία δυο χρόνια. Αναφέρεται στη μέτρηση της υγείας, και κεντρικό της θέμα είμαι είναι οι χρησιμότητες (utilities) και οι τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις όσον αφορά στον προσδιορισμό τους. Παρουσιάζει εκτεταμένα τμήματα του ερευνητικού μου έργου κατά την τελευταία δεκαετία που έχω την τιμή να είμαι μέλος ΣΕΠ στο ΜΠΣ μας. Η μονογραφία διατίθεται ελεύθερα στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα με την παράκληση της αυτονόητης τήρησης των κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας κατά τη χρήση της.

Attachments: 

like0

Σχόλια

Εξαιρετικό έργο! Πολύ

stavros kyriazis's picture

Εξαιρετικό έργο! Πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα!

like0

Ευχαριστώ.

Mavridou Charikleia's picture

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνεργασία.

like0