Εν αναμονή νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τις διαδικασίες σύναψης των δημόσιων συμβάσεων, κρίνεται αναγκάια η διαβούλευση των μέτρων και η αποτύπωση της υπάρχουσας/ επικρατούσας κατάστασης για τις προμήθειες στο χώρο της υγείας. 

like0

Nobody has posted into this group yet.

No posts have been added to this group.

No questions have been asked in this group.
No wikis have been added to this group.

Group contributors

Contributors

Organizers