Άλλη μια νομοθετική ρύθμιση...

Άλλη μια νομοθετική ρύθμιση για την επιλογή (και την αποπομπή) των διοικητών νοσοκομείων. Η εντύπωση που μου δημιουργείται είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα.

http://virus.com.gr/?p=15110?utm_source=newsletter_morning_edition&utm_medium=email&utm_campaign=virus_09-07-2015&utm_content=read_more&utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Virus+Newsletter

like0