Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ -ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARIES ASSOCIATION & INSTITUTIONS

Σήμερα η IFLA δημοσίευσε την πρώτη ετήσια έκθεσή για την Ανάπτυξη και την Πρόσβαση στην Πληροφορία. Η αναφορά καταδεικνύει τη σημασία της πληροφορίας στην ανάπτυξη αλλά και την ανάγκη της συνεργασίας όλων για τη διατήρησή της. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη συνεισφορά που έχει η πρόσβαση στην πληροφορία, ειδικά μέσα από τις βιβλιοθήκες, στη δημιουργία κοινωνιών δίχως κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς. Η ετήσια αναφορά της IFLA θα ελέγχει την πρόοδο που πραγματοποιεί κάθε χώρα προς την παροχή ουσιώδους πρόσβασης στην πληροφορία.Περισσότερες πληροφορίες και την έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ: https://da2i.ifla.org/.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΠΑ, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη και η πρόσβαση στην πληροφορία (DA2I) σε όλους τους τομείς. Η πληροφορία συμβάλει στη δημιουργία πιο δίκαιων και ισότιμων κοινωνιών. Δείτε αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης “Development and access to information 2017 -Technology & Social Change Group, University of Washington, Information School/ IFLA.

«While ICT infrastructure is key to achieving the Sustainable Development Goals, the tools that provide access to information are not enough. To help create more just and equal societies the access must be meaningful».

 

 

 

 

 

Attachments: 

like0