Νέα Μελέτη (European Observatory)

Από το European Observatory on Health Systems and Policies μια νέα μελέτη για το oικονομικό κόστος των μη υγειονομικών διαιτών και την χαμηλής φυσικής δραστηριότητας.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/342166/Unhealthy-Diets-ePDF-v1.pdf?ua=1

like0