Η Διοίκηση της 3ης...

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ηλεκτρονικές Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας για τον Έλληνα-Ευρωπαίο Πολίτη», την Παρασκευή 18/05/2018 και ώρα 10:00π.μ. – 16:00μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Η Ημερίδα διοργανώνεται με αφορμή την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής δράσης «JAseHN – Joint Action to support the eHealth Network» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. JAseHN είναι η κοινή δράση των Κρατών-Μελών της ΕΕ και συμμετέχουν σε αυτή εμπειρογνώμονες-εκπρόσωποι κάθε χώρας. Στόχος της είναι η τεχνική υποστήριξη του σώματος eHealth Network (eHN), δηλ του ανώτατου όργανου λήψης αποφάσεων, αρμόδιο να καταρτίσει τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο δίκτυο eHN και η 3η ΥΠΕ εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Κοινή Δράση JAseHN (υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας) . Περισσότερες πληροφορίες στην ημερίδα (και στην ιστοσελίδα: http://jasehn.eu/) To πρόγραμμα της ημερίδας: http://www.3ype.gr/uploads/seminaria/jasehn/Agenda_3rdHHR_JAseHN.pdf Πιστεύουμε ότι θα το βρείτε αρκετά ενδιαφέρον μιας και είναι σε εξέλιξη αρκετά από τα έργα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία στη χώρα μας.
like0