Νέα Εκδοση για τα Συστήματα Υγείας

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση του Commonwealth Fund για 15 χώρες που επιμελήθηκαν οι

Elias Mossialos and Martin Wenzl London School of Economics and Political Science Robin Osborn and Chloe Anderson The Commonwealth Fund Θα βρείτε στην παρακάτω σύνδεσμο http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2015/jan/1802_mossialos_intl_profiles_2014_v3.pdf?la=en
like0