Ελληνικό Προφίλ Υγείας

Το προφίλ υγείας της Χώρας στα ελληνικά από την Ευρωπαική Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ και το Παρατηρήτηριο των Συστημάτων Υγείας.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_gr_greece.pdf

like0