Συστάσεις για Σχεδιαστές Πολιτικής Υγείας

Στο παρακάτω πόνημα θα βρείτε 10 συστάσεις για τον σχεδιασμό αναπτυγμένων συστημάτων υγείας για ασθενείς με σύνθετες ανάγκες. Μια μελέτη του Commonwealth Fund.http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2017/aug/ten-recommendations

like0