Εξέλιξη Δαπανών για την Υγεία (Ρεκόρ αρνητικής απόκλισης)

Και εδώ, η χαρακτηριστικότερη απεικόνιση αρνητικής απόκλισης δαπανών για την υγεία, στη χώρα μας...

ΡΕΚΟΡ!

Φυσικά, ανάλογες είναι και οι αρνητικές επιπτώσεις, όπως π.χ. αποκλεισμός στην πρόσβαση, επιδείνωση ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και -το κυριότερο- επιδείνωση της θέσης της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη, όσον αφορά στον δείκτη του προσδόκιμου επιβίωσης.

Ειδικότερα, μπορεί μεν να κερδίσαμε κάποια έτη ζωής, αλλά αρκετά δυσανάλογα με όσα έτη κέρδισαν άλλες χώρες, με συνέπεια να μας προσπεράσουν στην κατάταξη!

Attachments: 

like0