Παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών προς τους Πρόσφυγες στις πύλες εισόδου

Παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών προς τους Πρόσφυγες στις πύλες εισόδου

Από τις αρχές του έτους μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, σχεδόν 515.000 μετανάστες και πρόσφυγες διέσχισαν τη Μεσόγειο, εκ των οποίων οι περίπου 383.000 έφθασαν στην Ελλάδα. H παροχή υγειονομικής περίθαλψης προς τους μετανάστες και πρόσφυγες στις πύλες εισόδου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αποτελεί επιβεβλημένη συνθήκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και δράση προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας και άλλοι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών που προκύπτουν καθημερινά λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών. Ενδεικτικά παραδείγματα επιστημονικών θεάσεων σχεδιασμού δομών παροχής υπηρεσιών υγειονομικής κάλυψης προς τους πρόσφυγες είναι τα ακόλουθα:

  • OECD (2015). Is this humanitarian migration crisis different?, Migration Policy Debates, Νο 7, September 2015 http://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf
  • WHO (2015). Migrant health. Humanitarian Health Action, Technical guidelines. World Health Organization http://www.who.int/hac/techguidance/health_of_migrants/en/
  • Ρούπα, Ζ, Ζωγράφου, Π. & Βασιλόπουλος, Αρ. (2014). Οι μετανάστες ως χρήστες των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 6(4), 154-159
  • Dias, S. F., Severo, M., & Barros, H. (2008). Determinants of health care utilization by immigrants in Portugal. BMC Health Services Research, 8(1), 207.
  • Kotsioni, J. (2011). State of the Art Report on the Greek Case. Information network on good practices in health care for migrants and minorities. MIGHEALTHNET Accessed, 12-17.
  • WHO (2010). Health of migrants. The Way Froward. Report of a global consultation, World Health Organization, Madrid, Spain, 3–5 March 2010. http://www.who.int/hac/events/consultation_report_health_migrants_colour_web.pdf
  • Shannon Doocy, Emily Lyles, Tefera D. Delbiso, Courtland W. Robinson and The IOCC/GOPA Study Team. Internal displacement and the Syrian crisis: an analysis of trends from 2011–2014. Conflict and Health (2015) 9:33 http://www.conflictandhealth.com/content/pdf/s13031-015-0060-7.pdf
like0

Σχόλια

Call for proposals concerning the health of refugees

Antonios Ganas's picture

"Today, the European Commission has launched a call for proposals for projects to “support Member States under particular migratory pressure in response to health related challenges”. Interested parties are invited to submit their proposals by 12 November 2015.

The call follows the amendment of the 2015 work programme of the Commission’s third Health Programme, in view of the unprecedented influx of migrants in clear need of international protection. The aim is to quickly support EU countries that are under pressure to address the health related issues of arriving migrants while preventing and addressing possible communicable diseases and cross-border health threats.

Given the nature of the refugee crisis, the EU financial contribution may be up to 80% of eligible costs".

More information at the site:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1638

 

 

like0