ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες (Δείκτες και Συγκρίσεις)

Το παρακάτω άρθρο περιέχει χρήσιμα συγκριτικά στοιχεία για τις ΗΠΑ σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες και δείχνει πως οι ΗΠΑ "καταφέρνουν να ξοδεύουν περισσότερα για την υγεία 17,1% του ΑΕΠ" και αυτό οφείλεται στις ακριβές τιμές των υπηρεσιών υγείας και την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας και ταυτόχρονα να έχουν χειρότερους δείκτες υγείας. Γνωστό αλλά και επίκαιρο με τελευταία δεδομένα.

http://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2015/oct/us-health-care-from-a-global-perspective

like0