Δύο σύντομες διαπιστώσεις για την εξέλιξη των δαπανών υγείας την περίοδο της κρίσης

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ  για τις δαπάνες υγείας (Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2013, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών  2014), δύο σύντομες διαπιστώσεις για την εξέλιξή τους την περίοδο της κρίσης

  1. ·         Η μείωση των δαπανών υγείας συνοδεύεται  και από  αλλαγή στη «σύσταση» του μίγματος χρηματοδότηση τους. Το μερίδιο της Κοινωνικής Ασφάλισης  μειώθηκε από 43,1% το 2009  σε 34,3% το 2013. Αντίθετα αυξημένα καταγράφονται τα μερίδια της Γενικής Κυβέρνησης (εξαιρουμένης της Κοινωνικής Ασφάλισης), από 26,4% σε 29,2%, της ιδιωτικής ασφάλισης από 1,9% σε 3,1% και των ιδιωτών από 28,4% σε 32,5% (ΣΛΥ 2009-2013). Η  «κατάρρευση» της συνεισφοράς της Κοινωνικής Ασφάλισης συμπίπτει χρονικά (2012-2013) με τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και τις παρεμβάσεις στο φάρμακο (αύξηση συμμετοχής των ασφαλισμένων).
  2. ·         Η μείωση των δαπανών των ιδιωτών την περίοδο της κρίσης κρύβει … εκπλήξεις.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες ιατρών κάθε ειδικότητας μειώθηκαν κατά 51,27% , από 3,92 δις το 2009 σε 1,76 δις το 2014. Αντίθετα αυξημένες καταγράφονται οι δαπάνες για φάρμακα κτλ. (+ 25,97% , από 1,54 δις σε 1,94 δις) και για νοσοκομειακές υπηρεσίες (+32,75%  , από 1,16 δις σε 1,54 δις) (ΕΟΠ 2009-2014).

like0

Σχόλια

Εξηγήσεις

Dimitris Niakas's picture

1. Η αυξημένη ιδιωτική δαπάνη υγείας στην φαρμακευτική δαπάνη οφείλεται στο γεγονός ότι η πολιτεία "παίζει με το ιατρικό σώμα, τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, τους φαρμακοποιούς και την δραστική ουσία" αφήνοντας απροστάτευτους τους χρήστες, οι οποίοι δεν μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους και να προμηθευτούν το φθηνότερο γενόσημο που και αυτό δεν είναι πάντα διαθέσιμο στο φαρμακείο.

(Να δούμε την κυβέρνηση της Αριστεράς, πως αυτό θα το αντιμετωπίσει. Αν τελικά θα είναι με τους χρήστες ή τους προμηθευτές).

2. Η αυξημένη ιδιωτική δαπάνη για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ χρησιμοποιώντας ιδωτικά νοσηλευτήρια (σχεδόν όλα έχουν πια συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ) επιβαρύνονται με την καθιερωμένη συμμετοχή που αρχίζει από 25% για όλους και φθάνει στο 50% για τους αγρότες.

Για αυτό υπάρχει ήδη πρόταση που έχει κατατεθεί από τον υπογράφοντα. Το ποιός ακούει ή βλέπει έχει και αυτό την σημασία του...

like0