Αυτή είναι η ομάδα στην οποία συμμετέχουν όλοι

like0

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ -ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARIES ASSOCIATION & INSTITUTIONS

Σήμερα η IFLA δημοσίευσε την πρώτη ετήσια έκθεσή για την Ανάπτυξη και την Πρόσβαση στην Πληροφορία. Η αναφορά καταδεικνύει τη σημασία της πληροφορίας στην ανάπτυξη αλλά και την ανάγκη της συνεργασίας όλων για τη διατήρησή της. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη συνεισφορά που έχει η πρόσβαση στην πληροφορία, ειδικά μέσα από τις βιβλιοθήκες, στη δημιουργία κοινωνιών δίχως κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ &...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από τη σκοπιά της Διοίκησης» ΣΤΟ 7Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Την Παρασκευή 7 Απριλίου στο Ξενοδοχείο President στην Αθήνα διεξήχθη το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) http://www.elevit.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=244&lang=el Την ειδική στρογγυλή τράπεζα περί «Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από τη σκοπιά της Διοίκησης» συντόνισε ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Νιάκας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,Θα...

Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως την Παρασκευή 7/4/2017 διεξάγεται το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από την Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) στο Ξενοδοχείο President, στην Αθήνα. Στο σύνδεσμο http://www.elevit.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=244&lang=el θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως και το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (CRIS)

Τα συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας  (Current Research Information Systems) αποτελούν πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την έρευνα, για τους ερευνητές, για τις διοικήσεις ερευνητικών φορέων, για τα επιστημονικά συμβούλια, για το προσωπικό υπηρεσιών ακαδημαϊκών και ερευντικών φορέων, για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και τους φορείς τεχνολογικής ανάπτυξης. Η χρήση τους έχει διαδοθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θεωρούνται εργαλεία διαχείρισης, απόθεσης και αξιοποίησης  των ερευνητικών πληροφοριών παγκοσμίως.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ -ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ IFLA (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARIES ASSOCIATION & INSTITUTIONS

Σήμερα η IFLA δημοσίευσε την πρώτη ετήσια έκθεσή για την Ανάπτυξη και την Πρόσβαση στην Πληροφορία. Η αναφορά καταδεικνύει τη σημασία της πληροφορίας στην ανάπτυξη αλλά και την ανάγκη της συνεργασίας όλων για τη διατήρησή της. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη συνεισφορά που έχει η πρόσβαση στην πληροφορία, ειδικά μέσα από τις βιβλιοθήκες, στη δημιουργία κοινωνιών δίχως κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ &...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από τη σκοπιά της Διοίκησης» ΣΤΟ 7Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Την Παρασκευή 7 Απριλίου στο Ξενοδοχείο President στην Αθήνα διεξήχθη το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) http://www.elevit.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=244&lang=el Την ειδική στρογγυλή τράπεζα περί «Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από τη σκοπιά της Διοίκησης» συντόνισε ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Νιάκας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,Θα...

Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως την Παρασκευή 7/4/2017 διεξάγεται το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από την Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) στο Ξενοδοχείο President, στην Αθήνα. Στο σύνδεσμο http://www.elevit.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=244&lang=el θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως και το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (CRIS)

Τα συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας  (Current Research Information Systems) αποτελούν πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την έρευνα, για τους ερευνητές, για τις διοικήσεις ερευνητικών φορέων, για τα επιστημονικά συμβούλια, για το προσωπικό υπηρεσιών ακαδημαϊκών και ερευντικών φορέων, για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και τους φορείς τεχνολογικής ανάπτυξης. Η χρήση τους έχει διαδοθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θεωρούνται εργαλεία διαχείρισης, απόθεσης και αξιοποίησης  των ερευνητικών πληροφοριών παγκοσμίως.

ο ΕΟΠΥΥ έγινε πια ΠΕΔΥ, οι...

ο ΕΟΠΥΥ έγινε πια ΠΕΔΥ, οι ουρές των ασφαλισμένων μετακόμισαν από τα πολυιατρεία του ΙΚΑ στις διοικητικές υπηρεσιες των νοσοκομείων, τα χαρτάκια προτεραιότητας για έγκριση ιατρικών πράξεων βγαίνουν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο από τα νοσοκομεία: τι λέτε το ΠΕΔΥ θα τα καταφέρει ???
No wikis have been added to this group.