Εκτίμηση κόστους για υπηρεσίες υγείας - Αναστροφή της τάσης των 2 τελευταίων ετών

Εκτίμηση κόστους για υπηρεσίες υγείας - Αναστροφή της τάσης των 2 τελευταίων ετών
Μελέτη του PwC’s Health Research Institute (HRI)

Medical cost trend: Behind the numbers 2018

 

Attachments: 

like0