Ομαδες

Οι προμήθειες στο χώρο της υγείας!

Commons Groups: Group contributor count and topics

Εν αναμονή νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τις διαδικασίες σύναψης των δημόσιων συμβάσεων, κρίνεται αναγκάια η διαβούλευση των μέτρων και η αποτύπωση της υπάρχουσας/ επικρατούσας κατάστασης για τις προμήθειες στο χώρο της υγείας. 

Εναλλακτικές μορφές/δομές φροντίδας υγείας - φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων

Commons Groups: Group contributor count and topics

Είναι ευρέως γνωστό ότι η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από το πρόβλημα της γήρανσης. Γι' αυτό και πολλές ερευνητικές προσπάθειες ασχολούνται με την "ενεργό γήρανση" παρέχοντας ποικίλες τεχνολογικές λύσεις και δυνατότητες. Αυτό δημιουργεί ανάγκες και στο χώρο της διοίκησης της υγείας... Σκοπός της ομάδας αυτής είναι να ανταλλάσονται νέα και πληροφορίες, απόψεις και κριτικές σε ότι συναφές με το χώρο αυτό.